Beveren, 27 november 2017

 

 

Beste zwemmers en zwemsters,

Beste ouders,

 

 

Betreft: lidgeld 2018

 

 

Het nieuwe jaar komt eraan. Dat betekent dat wij u aanspreken om uw lidgeld voor 2018 te betalen. De lidgelden voor 2018 zijn dezelfde als die van 2017. Wij vragen u met aandrang om het lidgeld niet cash te betalen aan onze sportsecretaris, Liesbeth Gillis, maar wel te storten op het rekeningnummer BE51 4153 0596 2162 (BIC KREDBEBB) van de Groot Beverse Zwemclub. Vergeet niet om als mededeling duidelijk de naam en voornaam van de zwemmer(s) waarvoor u betaalt, te vermelden.

 

Hier volgen de concrete bedragen:

 

 

Per lid

Per gezin

01/01/2018-31/12/2018

70 euro

210 euro

01/04/2018-31/12/2018

55 euro

165 euro

01/07/2018-31/12/2018

40 euro

120 euro

01/10/2018-31/12/2019

90 euro

270 euro

 

Let wel: de verminderde tarieven zijn enkel geldig voor NIEUWE leden.

de prijs van de zwembeurten blijft in 2018 onveranderd op 1 euro per zwembeurt.

 

Het lidgeld voor 2018 dient tussen 27/11/2017 en 20/12/2017 betaald te worden. Mogen wij u vragen u strikt aan deze tijdsspanne te houden. Wie op 31/12/2017 geen lidgeld betaald heeft, is niet langer verzekerd bij ongevallen en zal daarom de toegang tot de trainingen geweigerd worden.

 

Tot slot willen wij u nu al melden dat wij ook in 2018 een clubactie zullen organiseren om onze kas te spijzen. Personen die in 2017 al lid waren, hebben al begrepen dat er weer een truffelactie komt. Zoals in 2017 zullen wij ook in het voorjaar van 2018 al onze leden aanspreken om een aantal dozen truffels te verkopen, meer bepaald:

 

-          5 dozen van 6 euro per individueel lid, of

-          min. 10 dozen van 6 euro per gezin

 

Het voordeel van deze actie is dat ze u geen geld kost, als u dat niet wenst. Onze truffels zijn namelijk zeer gegeerd in Beveren en omstreken. U zult echt niet veel moeite hoeven te doen om uw truffels te verkopen aan familie, buren en vrienden. U bent echter niet verplicht om truffels af te nemen. Wie om een of andere reden liever geen tuffels verkoopt, betaalt gewoon meer lidgeld: 100 EUR/lid of 270 EUR/gezin voor 12 maanden. Zo is iedereen gelijk voor de wet, of beter voor de club.

 

Met dank bij voorbaat en vriendelijke groeten,

 

 

 

 

Lea Maes                                                                                                                                           Liesbet Op 't Eynde

Voorzitter                                                                                                                                           Secretaris