Nieuwe WADA anti-doping lijst

Zeer belangrijk voor alle zwemmers die het wedstrijd zwemmen beoefenen!

De nieuwe WADA anti doping lijst is uit. Deze is op sommige punten grondig gewijzigd en het is cruciaal dat elke zwemmer bij een doktersbezoek aan de dokter vraagt om deze lijst te consulteren.
Pseudoefedrine (= bestanddeel van Sinutab) zal voortaan verboden zijn, bij ervaring weten we dat zwemmers dit geneesmiddel gebruiken bij sinus problemen. Ook bij neusdruppels is het voortaan oppassen geblazen.

WADA anti-doping lijst (.pdf)

 

Toestemming wegens therapeutische noodzaak minderjarigen

Door een wijziging in de Vlaamse antidopingregelgeving hoeven minderjarige sporters (die geen elitesporter zijn) sinds 1 augustus 2008 geen aanvraag toestemming wegens therapeutische noodzaak meer aan te vragen, maar volstaat het om bij een dopingcontrole het medisch attest van de behandelende arts te tonen aan de controlearts. Belangrijk hierbij is dat de sporter alle recent genomen geneesmiddelen tijdens de controle aan de controlearts meldt. Zodra de sporter 18 jaar is, volstaat het medisch attest niet langer en heeft de niet-elitesporter de keuze: ofwel vraagt hij/zij een toestemming wegens therapeutische noodzaak aan zodra hem/haar een verboden stof wordt voorgeschreven (best steeds vragen aan uw arts of het voorgeschreven geneesmiddel een verboden stof bevat), ofwel vraagt hij/zij een toestemming aan nadat hij/zij een dopingcontrole heeft ondergaan (enkel voor verboden stoffen). In het eerste geval heeft de sporter zekerheid zodra hij/zij de beslissing ontvangen hebt, in het tweede geval betekent een weigering tot gebruik van de verboden stof een positieve dopingcontrole. Alle informatie over de toestemming wegens therapeutische noodzaak kan u terugvinden via deze link.